Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Menu witryny
Logowanie
Licznik
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

OG?OSZENIE

Dyrekcja Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce

informuje, ?e placwka dysponuje 15 wolnymi miejscamina rok szkolny 2016/2017

Podstaw? przyj?cia dziecka do przedszkola jest karta zg?oszenia przed?o?ona w kancelarii przedszkola.

Karty mo?na pobra? codziennie w kancelarii przedszkola.

Lista zg?osze? zostanie zamkni?ta po wyczerpaniu wolnych miejsc.Sprawozdanie z akcji "GRA GROSZ"

Nasze Przedszkole jak co roku przyst?puje do akcji " Gra Grosz" organizowanej przez Towarzystwo "NASZ DOM", w tym roku by?a to XVI edycja. Na pocz?tku akcji przybli?yli?my jej zadania wszystkim przedszkolakom i rodzicom poprzez oplakatowanie przedszkola.


W tym roku zebrali?my 259,67 z?.

3441 monet 1 gr.

2298 monet 2 gr.

1778 monet 5 gr

317 monet 10 gr

191 monet 20 gr

35 monet 50 gr

3 monety 1 z?.


Rozliczenie na poszczeglne grupy przedstawia si? nast?puj?co:


Grupa I "Kotki" - 34,65 z?

Grupa II " Krasnoludki" - 48,84 z?

Grupa III "Jagdki" - 98,58 z?

Grupa IV " Je?yki" - 77,60 z?.Cieszy nas fakt, ?e dzieci potrafi? dzieli? si? z innymi i nie pozostaj? oboj?tne na ludzk? krzywd?.

Opiekunem akcji by?a Pani Anna Kania. Bardzo dzi?kujemy .


Protok? z posiedzenia komisji Gminnego Konkursu Plastycznego

MOJA MA?A OJCZYZNA w dniu 01. 12. 2015r

Na konkurs wp?yn??o 61 prac w tym: w kategorii 3 4 latkw 13prac, w kategorii 5 6 latkw 24prace, w kategorii praca rodzinna 24 prace.

Komisja w sk?adzie:

- przewodnicz?cy: Krystyna Szczepaniak przewodnicz?ca Rady

Gminy

- cz?onkowie: Edwarda Jurek Urz?d Gminy Budzw

Jolanta Szczerba dyrektor SP w Bie?kwce

Katarzyna Dyba? plastyk

Barbara Jo?czyk dyrektor P S w Bie?kwce

- sponsorzy : Jolanta Ko?acz - Sp?ka z o.o.SU?YW

Agata G?owacz Carefour Express Budzw

Andrzej Hrycaj Anna Hrycaj FUH Max Bud S.C.

Fabet Konstrukcje Sp. z o.o.

po zapoznaniu si? z pracami nades?anymi na konkurs, przeanalizowaniu regulaminu oraz ustaleniu kryteriw oceny pracy:

samodzielno?? wykonania przy pracach dzieci,

zgodno?? pracy z tematem,

estetyka wykonania

jury postanowi?o przyzna? nast?puj?ce miejsca :

W kategorii wiekowej 3-4-latki:

I miejsce : Szynalik Zuzanna PS w Bie?kwce

. II miejsce : Kazanowska Krupa Zuzanna PS w Bie?kwce

III miejsce: Wojtanek Anna ZSP w Baczynie

Wyr?nienie: Polak Julia ZSP w Baczynie

W kategorii wiekowej 5-6-latki:

I miejsce: Chromy Julia SP nr.1 w Budzowie

II miejsce: Sergiel Martyna SP w Jachwce

III miejsce: Chwa?a Emilia ZSP w Palczy

Wyr?nienie: ?uczak Filip SP nr1 w Budzowie

Knapczyk Zofia PS w Budzowie

Synowie Kordian PS w Bie?kwce

W kategorii praca rodzinna:

I miejsce : Tajs Kamila PS w Bie?kwce

II miejsce: Dyba? Franciszek PS w Bie?kwce

G?owacz Oliwia ZSP w Baczynie

III miejsce : K?sicka Izabela PS w Budzowie

Wyr?nienie: P?kala Kacper ZSP w Palczy

Lepiarz Witold PS w Bie?kwce

Podpisy komisji :

Wigili? nasze przedszkole zapanowa?o na 16 grudnia, wi?cej szczeg?w podamy w p?niejszym terminie.


Bardzo wa?ny dzie? dla wszystkich dzieci to oczywi?cie Miko?aj ten zacny Go?? ma odwiedzi? nasze przedszkole 3 grudnia. Czekamy z niecierpliwo?ci?


Zbli?aj? si? Andrzejki, przedszkolaki w dniu 26 listopada b?d? mog?y mie? bawi? si? z tej okazji, powr?y? i mi?o sp?dzi? ten dzie?.


Serdecznie zapraszamy rodzicw na uroczysto?? " Pasowania na Przedszkolaka", ktra odb?dzie si? dnia 28.10.2015 o godz. 13.30 w Domu Wiejskim w Bie?kwce.

Nauczyciele i dzieci PS w Bie?kwce


UROCZYSTO?CI I IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

LP.

NAZWA UROCZYSTO?CI LUB IMPREZY

ODPOWIEDZIALNY

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

1.

DZIE? EDUKACJI NARODOWEJ

mgr A. Kania

Pa?dziernik

2.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

mgr J. Nieci?g

Pa?dziernik/listopad

3.

ANDRZEJKI

wychowawcy

Listopad

4.

MIKO?AJ

wychowawcy

Grudzie?

5.

WIGILIA

mgr M.Celak

Grudzie?

6.

DZIE? BABCI I DZIADKA

mgr A. Zachura

Stycze?

7.

BAL KARNAWA?OWY

wychowawcy

Luty

8.

POWITANIE WIOSNY

mgr A. Kania

Marzec

9.

DZIE? RODZINY

mgr J. Nieci?g

Maj

10.

DZIE? DZIECKA

wychowawcy

Czerwiec

11.

ZAKO?CZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

mgr. T. Fryc

CzerwiecRAMOWY ROZK?AD DNIA

Godziny

Zaj?cia dnia

7.00 8.00

Stwarzanie warunkw do zabaw odpowiadaj?cych zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Ogl?danie ksi??ek, albumw, czasopism dzieci?cych.

Realizacja podstawy programowej.

8.00 8.30

Zabawy dowolne. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ?wiczenia mowy, zabawy ruchowe, tematyczne i konstrukcyjne.

8.30 8.45

?wiczenia poranne

8.45 9.00

Czynno?ci higieniczne oraz przygotowanie do ?niadania.

9.00 9.45

?niadanie. Realizacja za?o?e? programowych z zakresu kszta?towani a nawykw higienicznych i kulturalnych oraz dba?o?? o zdrowie. Eksponowanie pracy dy?urnych.

9.45 10.45

Realizacja zaj?? edukacyjno wychowawczych z ca?? grup? w oparciu o podstaw? programow?. Organizowanie zabaw twrczych i ruchowych zgodnie z tematyk?.

10.45 11.45

Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ?wiczenia i zabawy ruchowe na ?wie?ym powietrzu.

11.45 12.00

Czynno?ci higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12.00 13.00

Obiad. Realizacja za?o?e? programowych kulturalna zachowanie si? przy stole. Dba?o?? o zdrowie. Odpoczynek s?uchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek wybranych pozycji z literatury dzieci?cej.

13.00 14.00

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze ze ?piewem i ruchowe oraz dzia?alno?? plastyczna. Praca wyrwnawcza , zaj?cia w ma?ych zespo?ach, omwienie z dzie?mi wydarze? dnia. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 14.15

Podwieczorek.

14.15 16.00

Stwarzanie warunkw do zabaw odpowiadaj?cych zainteresowaniom dzieci?cym. Praca indywidualna i zespo?owa w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci dzieci. Prace porz?dkowe w Sali. W zale?no?ci od pory roku zabawy dowolne w orgodzie przedszkolnym. Rozchodzenie si? dzieci.

RAMOWY ROZK?AD DNIA

grupy m?odsze trzylatki i czterolatki


Godziny

Zaj?cia dnia

7.00 8.00

Stwarzanie warunkw do zabaw odpowiadaj?cych zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Ogl?danie ksi??ek, albumw, czasopism dzieci?cych.

Realizacja podstawy programowej.

8.00 8.30

Zabawy dowolne. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ?wiczenia mowy, zabawy ruchowe, tematyczne i konstrukcyjne.

8.30 8.45

?wiczenia poranne

8.45 9.00

Czynno?ci higieniczne oraz przygotowanie do ?niadania.

9.00 9.45

?niadanie. Realizacja za?o?e? programowych z zakresu kszta?towani a nawykw higienicznych i kulturalnych oraz dba?o?? o zdrowie. Eksponowanie pracy dy?urnych.

9.45 10.15

Realizacja zaj?? edukacyjno wychowawczych z ca?? grup? w oparciu o podstaw? programow?. Organizowanie zabaw twrczych i ruchowych zgodnie z tematyk?.

10.15 11.45

Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ?wiczenia i zabawy ruchowe na ?wie?ym powietrzu.

11.45 12.00

Czynno?ci higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12.00 13.00

Obiad. Realizacja za?o?e? programowych kulturalna zachowanie si? przy stole. Dba?o?? o zdrowie. Odpoczynek s?uchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek wybranych pozycji z literatury dzieci?cej.

13.00 13.45

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze ze ?piewem i ruchowe oraz dzia?alno?? plastyczna. Zabawy w ma?ych zespo?ach, omwienie z dzie?mi wydarze? dnia. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

13.45 14.00

Czynno?ci higieniczne w ?azience oraz przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.15

Podwieczorek.

14.15 16.00

Stwarzanie warunkw do zabaw odpowiadaj?cych zainteresowaniom dzieci?cym. Praca indywidualna i zespo?owa w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci dzieci. Prace porz?dkowe w Sali. W zale?no?ci od pory roku zabawy dowolne w orgodzie przedszkolnym. Rozchodzenie si? dzieci.


Witamy wszystkich rodzicw w nowym roku szkolnym 2015/2016UROCZYSTO?CI I IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2014/15

Lp.

Nazwa uroczysto?ci lub imprezy

Osoba odpowiedzialna

Planowany termin realizacji

1.

Dzie? Edukacji Narodowej

mgr Maria Celak

X

2

Pasowanie na przedszkolaka

mgr Jolanta Nieci?g

X/ XI

3

Andrzejki

wychowawcy

XI

4

Miko?aj

mgr Anna Zachura

XII

5

Wigilia

mgr Anna Kania

XII

6

Dzie? Babci i Dziadka

mgr Jolanta Nieci?g

I

7

Bal karnawa?owy

mgr R. Szczepaniak

II

8

Powitanie wiosny

mgr Barbara Jo?czyk

III

9

Dzie? Rodziny

mgr Maria Celak

V

10

Dzie? Dziecka

mgr Anna Zachura

VI

11

Zako?czenie roku przedszkolnego

mgr Barbara Jo?czyk

VI

Lp.

Nazwa konkursu

Osoba odpowiedzialna

Planowany termin realizacji

1.

Konkurs sportowy

mgr Jolanta Nieci?g

X

2

Moja ma?a Ojczyzna etap przedszkolny

- etap gminny

mgr Anna Zachura

mgr Teresa Fryc

X/ XI

3

Quiz regionalny

mgr Maria Celak

XI

4

Ozdoby choinkowe

mgr Anna Kania

XII

5

Konkurs kol?d i pastora?ek etap przedszkolny i gminny

mgr Barbara Jo?czyk

XII

6

Plastyczny konkurs religijny

mgr R. Szczepaniak

II

7

Dobre zachowanie

mgr Anna Zachura

III

8

Palma wielkanocna

mgr Maria Celak

IV

9

Plastyczny konkurs ekologiczny

mgr Jolanta Nieci?g

V

10

Od przedszkola do Opola

mgr Anna Kania

VI

11

Moja ulubiona bajka

mgr Barbara Jo?czyk

VI

12

Udzia? w konkursach gminnych, powiatowych, kuratoryjnych, oglnopolskich.

wychowawcy

Wg nadsy?anych ofertUROCZYSTO?CI I IMPREZY W ROKU

SZKOLNYM 2013/2014

LP.

NAZWA UROCZYSTO?CI LUB IMPREZY

ODPOWIEDZIALNY

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

1.

DZIE? EDUKACJI NARODOWEJ

mgr M. Celak

pa?dziernik

2.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

mgr J. Nieci?g

pa?dziernik

3.

ANDRZEJKI

wychowawcy

listopad

4.

MIKO?AJ

mgr B. Jo?czyk

grudzie?

5.

WIGILIA

mgr A. Zachura

grudzie?

6.

DZIE? BABCI I DZIADKA

mgr B. Jo?czyk

stycze?

7.

BAL KARNAWA?OWY

mgr R. Szczepaniak

luty

8.

POWITANIE WIOSNY

mgr A. Kania

marzec

9.

DZIE? RODZINY

mgr A. Kania

maj

10.

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO

mgr M. Celak

czerwiec

KONKURSY ORGANIZOWANE DLA DZIECI I RODZINY

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LP.

NAZWA KONKURSU

ODPOWIEDZIALNY

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

1.

Konkurs sportowy

mgr A.Zachura

pa?dziernik

2.

Moja Ma?a Ojczyzna

mgr A. Zachura

pa?dziernik/listopad

3.

Quiz regionalny

mgr M. Celak

listopad

4.

Ozdoby choinkowe

mgr A. Kania

grudzie?

5.

Konkurs kol?d i pastora?ek

mgr B. Jo?czyk

stycze?

6.

Konkurs religijny

mgr R. Szczepaniak

luty

7.

Dobre zachowanie

mgr A. Zachura

marzec

8.

Palma wielkanocna

mgr M. Celak

kwiecie?

9.

Konkurs ekologiczny

mgr J. Nieci?g

maj

10.

Od Przedszkola do Opola

mgr A. Kania

maj

11.

Moja ulubiona bajka

mgr B. Jo?czyk

maj

12.

Konkursy gminne, powiatowe i oglnopolskie

wychowawcy

wg nadsy?anych ofert


Witamy wszystkich rodzicw w nowym roku szkolnym 2013/2014, po przerwie wakacyjnej znw spotykamy si? w przedszkolu.

W nowym roku szkolnym w naszym przedszkolu b?d? cztery grupy :

I GRUPA :

MISIE

II GRUPA:

S?ONECZKA

III GRUPA:

WESO?E NUTKI

IV GRUPA:

MOTYLKI

LP.

NAZWA UROCZYSTO?CI LUB IMPREZY

ODPOWIEDZIALNY

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

1.

DZIE? EDUKACJI NARODOWEJ

mgr A. Kania

Pa?dziernik

2.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

mgr J. Nieci?g

Pa?dziernik/listopad

3.

ANDRZEJKI

wychowawcy

Listopad

4.

MIKO?AJ

wychowawcy

Grudzie?

5.

WIGILIA

mgr M.Celak

Grudzie?

6.

DZIE? BABCI I DZIADKA

mgr A. Zachura

Stycze?

7.

BAL KARNAWA?OWY

wychowawcy

Luty

8.

POWITANIE WIOSNY

mgr A. Kania

Marzec

9.

DZIE? RODZINY

mgr J. Nieci?g

Maj

10.

DZIE? DZIECKA

wychowawcy

Czerwiec

11.

ZAKO?CZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

mgr. T. Fryc

Czerwiec

UROCZYSTO?CI I IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2015/2015

 
Reklamy
Wyszukiwarka
paydayinn | Outsourced Technical Support