Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

 

 

 

Dzieci i personel Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce zapraszają Drogie Mamy i Kochanych Tatusiów na Uroczystość z okazji Waszego święta, która odbędzie się w Domu Wiejskim w Bieńkówce dnia  31.05.2016 o godzinie 13.30.


Przedszkole Samorządowe  w Bieńkówce wraz z Biblioteką Publiczną zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym " Moja ulubiona bajka polska" . Format pracy oraz technika wykonania dowolna. Prace prosimy składać do 30.05.2016 w przedszkolu.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce

informuje, że placówkadysponuje 15 wolnymi miejscamina rok szkolny 2016/2017

 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii przedszkola.

Karty można pobrać codziennie w kancelarii przedszkola.

Lista zgłoszeń zostanie zamknięta po wyczerpaniu wolnych miejsc.

 

 


 

 

Przypominamy, iż Palmy na konkurs przynosimy do 14.03.2016 . Palmy mają być wykonane z (bukszpanu, cisu, sosny) i ozdobione np. bibułą, krepiną  , bez sztucznych kwitów.

 

 


 

Karta zapisu do pobrania tutaj

 


 

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce

ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja odbywać się będzie od 01.III. – 31.III.2016r

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii przedszkola

do 31marca 2016r.

Karty wydawane są codziennie w kancelarii przedszkola lub do pobrania z naszej strony internetowej.


 

 

 


 

Znalezione obrazy dla zapytania gify zebrania z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie  z udziałem Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno    Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej.  Zebranie odbędzie się w dniu 22.02.2016 tj.( poniedziałek) o godz. 15.30.

 

 

 


Zarządzenie Wójta Gminy Budzów dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 można pobrać tutaj.

Znalezione obrazy dla zapytania gify  rekrutacji

 

 


 

Przypominamy, że jutro tj. wtorek 9.02.2016 odbędzie się  Bal Karnawałowy. Zabawa rozpocznie się po śniadaniu , mile widziane przebrania.                              


 

 

Zbliża się bardzo ważne święto Dzień Babci i Dziadka , z tej okazji nasze dzieci zapraszają Wszystkie Babcie i Wszystkich Dziadków na uroczystość , która odbędzie się w Domu Wiejskim w Bieńkówce w dniu 14.01.2016 o godzinie 10:00.

Zapraszamy

Dzieci i Nauczyciele

PS w Bieńkówce

 

 


Serdecznie zapraszamy na wigilię przedszkolną, która odbędzie się  w Domu Wiejskim w Bieńkówce w dniu     16.12.2015 o godzinie 13.30

 

Zapraszamy

 

 


Przedszkole Samorządowe w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza dzieci i ich rodziców do udziału w gminnym konkursie plastycznym "Ozdoba Choinkowa".

 

Forma i technika prac dowolna. Prace należy składać do Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce do 8.12.2015r.


 


Bieńkówka, dn. 2015-03-02

Zarządzenie Nr 2 /2015

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce

z dnia 2 marca 2015r

w sprawie ogłoszenia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz.7), § 47 ust. 2 pkt 1-4 Statutu Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

1.1. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 100, ilość wolnych miejsc do rekrutacji na rok szkolny 2015/16 będzie podana do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia po złożeniu przez rodziców deklaracji o kontynuacji przez ich dziecko przedszkola w nowym roku szkolnym.

2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego (jeśli będzie potrzeba jego przeprowadzenia)

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

23 – 31.03.2015r

-

2.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami do dyrektora.

01.04 – 17.04. 2015r

10-14.08.2015r

3.

Kwalifikowanie wniosków oraz w razie potrzeby powołanie komisji rekrutacyjnej.

20.04 – 28.04.2015r

17-20.08.2015r

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

29.04.2015r

21.08.2015r

5.

Składanie wniosku przez rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6.

Wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażanego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

9.

Wójt wskazuje wolne miejsce dla dzieci nieprzyjętych.

Do 30.08. 2015

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/2016.

Dyrektor Przedszkola

……………Teresa Fryc ……………

 


 

DEKLARACJA POZOSTANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

SAMORZĄDOWYM W BIEŃKÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia Miejsce urodzenia

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość Nr domu Kod pocztowy Miejscowość

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Województwo Powiat Gmina

 

 

 

 

 

 

Adres zameldowania dziecka (jeżeli inny niż adres zamieszkania)

Miejscowość Nr domu Kod pocztowy Miejscowość

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Województwo Powiat Gmina

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe o dziecku

Proszę wpisać „TAK” lub „NIE”

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie go wychowującego

 

Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych

 

 

Dziecko w rodzinie zastępczej

 

 

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej

(w przypadku dziecka niepełnosprawnego

 

Liczba dzieci w rodzinie

 

Inne istotne informacje o dziecku (np. stan zdrowia, stosowana dieta itp.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Pobyt dziecka w placówce

 

do

 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od

1

2

3

Na ile posiłków

 

Kolejne preferowane przedszkola/oddziały przedszkolne dla zgłoszenia dziecka

1.

 

2.

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię Nazwisko (obecne) Imię Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy

 

 

 

 

Adres zamieszkania matki/opiekunki Adres zamieszkania ojca/opiekuna

Miejscowość Nr domu Miejscowość Nr domu

 

 

 

 


 

 

 

Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy Miejscowość

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

  1. Oświadczam (Oświadczamy, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję (przyjmujemy) do wiadomości i wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w celu przeprowadzanie procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.10.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

  2. Klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Ustawa z dnia 6.12.2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2014 r poz. 7).

 

 

Data oddania karty zgłoszenia Podpis rodziców/opiekunów

 

 

 

 

  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze
pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich
potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co dobre i co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać
się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać
skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się
w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu
można podawać takie informacje.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po
sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
lub kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi
o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą
skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do
tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że
przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem
mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie
czas wolny w przedszkolu
i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem
i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

1. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
3) tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów),a także improwizuje ją ruchem;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

2. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą
zieleni i architekturą wnętrz).
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie
domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych
pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo
wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na
polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub
na innych zbiorach zastępczych;
3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami
porządkowymi;
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
5) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa
za stopą;
6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu:
narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej
strony kartki;
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do
rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia
głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często
stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się
w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
3) wie, jakiej jest narodowości,
że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii
Europejskiej;
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
Zalecane warunki i sposób realizacji.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci
w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu,
w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu),
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace
gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

 

 


Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce

 

ogłasza nabór  dzieci na rok 2014/2015 . Rekrutacja odbywać się będzie od 01.IV- 30.IV. 2014.

Podstawą  przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii przedszkola do 30 kwietnia 2014 r.

Karty wydawane  są codziennie w kancelarii przedszkola.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w dniu 09.05.2014.

 
Reklamy
Wyszukiwarka
rankerzseo | Moss Hosting